Sławno

rozwody Sławno, rozwody Bytów

Walka w sądzie, czyli rozwód. Słowa kluczowe: kancelaria adwokacka, kancelaria prawna, rozwód. Prawnicy są osobami, które pomogą uporać się z trudnościami losu. Oczywiście wielu spośród nich zajmuje się prowadzeniem spraw rozwodowych, które pozwalają na ustalenie zasad podziału majątku między zwaśnionymi stronami związku małżeńskiego. Adwokaci doskonale wiedzą jak zadbać o swoich potencjalnych klientów, aby ci zyskali na rozwodzie jak najwięcej. Początkowo każdy klient jest zapraszany na poradę prawną oraz konsultację do kancelarii prawnej. Dzięki konwersacji oraz ustaleniu faktów wiadomo czy dana kancelaria adwokacka jest w stanie pomóc strapionemu klientowi. Czasami adwokaci wolą się nie podejmować sprawy z jakichś powodów, ale na pewno wskażą ludzi którzy to zrobią. Mimo to większość adwokatów zajmuje się rozwodami i zgadza się na poprowadzenia takich procesów. Dzięki ich doświadczeniu, obiektywnemu osądowi sytuacji oraz wiedzy, możliwość sprawiedliwego rozstrzygnięcia podziału majątku oraz prawa opiekowania się nad dziećmi staje się bardziej realna. Nie bez znaczenia jest również to, że lepsza prezentacja dowodów w sprawie podwyższa sumę wywalczonych alimentów.
Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa (rozwód kościelny) – stadia procesu. Stwierdzenie nieważności małżeństwa, niepoprawnie nazywane bardzo często unieważnieniem ślubu kościelnego lub czasem również rozwodem kościelnym sprawia, że obie strony małżeństwa mogą jeszcze raz zawrzeć związek małżeński. Stwierdza się bowiem, że małżeństwa wcale nie było, nie zaistniało. Trzeba to jednak potwierdzić urzędowo poprzez przeprowadzenie formalnego procesu prowadzonego przez sąd kościelny. W każdej niemal diecezji jest sąd kościelny, który jest władny do przeprowadzenie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, czyli odpowiedzenia na pytanie, czy dane małżeństwo jest ważnie zawarte, czy też nie. W przypadku, gdy uda się udowodnić, że małżeństwo zostało nieważnie zawarte obie osoby stają się osobami stanu wolnego według prawa kanonicznego i mogą zawrzeć raz jeszcze sakrament ślubu. Dzięki temu mogą przystępować na przykład do sakramentu pokuty, czy sakramentu eucharystii. Co umożliwia im pełną obecność w kościele katolickim. Sam proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa (unieważnienie małżeństwa lub rozwód kościelny są niepoprawnymi stwierdzeniami) trwa zazwyczaj około dwóch lub trzech lat. Biorą w nim udział strony (mąż i żona) oraz świadkowie. Bardzo często prosi się również o pomoc biegłego psychologa, seksuologa lub psychiatrę, który ma za zadanie wydanie opinii, czy według niego małżeństwo ważnie jest zawarte, czy jest nieważnie zawarte. W pierwszym stadium procesu strona która rozpoczyna proces składa tzw. skargę powodową, pozew do sądu kościelnego z prośbą o rozpatrzenie sprawy danego małżeństwa. Następnie sąd decyduje czy przyjmuje sprawę, czy też nie. Może sprawę odrzucić z powodów braków formalnych, dlatego dobrze jest skorzystać z pomocy adwokata kościelnego. Adwokat kościelny pomoże przygotować skargę powodową (pozew). Dobry adwokat kościelny powinien być absolwentem studiów wyższych z zakresu prawa kanonicznego, posiadać dyplom licencjata kościelnego (co innego niż licencjat studiów świeckich). Musi mieć też kilkuletnią wiedzę i doświadczenie, aby skutecznie poprowadzić sprawę, a także zezwolenie od biskupa, aby mógł prowadził sprawę. My polecamy mecenasa Michała Poczmańskiego, adwokata kościelnego z Warszawy, który specjalizuje się w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Choć kancelaria kanoniczna ma siedzibę w Warszawie, to adwokat kościelny prowadzi sprawy w całej Polsce, również dla osób z zagranicy.